Privacy-Statement

Apeldoorn, 24 mei 2018

Hieronder leest u het Privacy statement van A1-signs binnen- en buitenreclame.

Dit Privacy Statement is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen zoals de Wet Bescherming Persoonsgegevens en tevens met ingang van 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

A1-signs gaat vertrouwelijk om met uw gegevens. Uw persoonsgegevens worden zo zorgvuldig mogelijk behandeld en beveiligd. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend aan derder verstrekt als dat op grond van een wettelijke verplichting nodig is.  Persoonlijke gegevens worden alleen verwerkt in overeenstemming met de genoemde wettelijke bepalingen. 

Dit Privacy Statement is derhalve niet van toepassing op websites, en andere media-communicatiekanalen van derden, zoals bijvoorbeeld de websites of apps waarnaar A1-signs op haar websites en in haar mailingen/nieuwsbrieven naar verwijst. Wij adviseren u het privacy beleid van deze derde partijen op de betreffende websites te raadplegen.

Op welke manier verzamelen wij persoonsgegevens?
A1-signs kan op de volgende manieren informatie van u ontvangen:

 • Direct van u: bijvoorbeeld door een overeenkomst met ons aan te gaan, als u per e-mail, telefoon of schriftelijk contact opneemt met ons.
 • Via eigen initiële acquisitie: A1-signs is een commerciële organisatie die acquisitie verricht op vele verschillende prospects. Wij beheren deze mede ook extern verkregen data uitsluitend voor eigen acquisitiedoeleinden.
 • Via derden: wij maken regelmatig gebruik van de diensten van derden, zoals externe ZZP’ers en freelancers, die werkzaamheden ten aanzien van acquisitie of fotografie verrichten. Deze derden treden dan in opdracht van A1-signs op. Dit Privacy Statement is mede van toepassing op de gegevens die worden verzameld via deze derden, wanneer zij optreden namens A1-signs. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de verzameling van data die niet in opdracht van A1-signs plaatsvindt. We verwijzen u in dit kader naar het privacy beleid van deze betreffende derden.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?
A1-signs kan persoons- en bedrijfsgegevens verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten en producten van A1-signs of omdat u deze zelf bij het invullen van bijvoorbeeld een portal op de websites van A1-signs aan ons hebt verstrekt.

A1-signs kan – afhankelijk van de door u gebruikte contactmogelijkheden – de volgende persoons- en bedrijfsgegevens verwerken:

 • Contact- en accountgegevens – zoals de door u verstrekte voor- en achternaam, adresgegevens, inclusief postcode, vast- en/of mobiel telefoonnummer, e-mailadres(sen) en eventueel inloggegevens.
 • Functienamen van personen binnen organisaties ten behoeve van een correcte adressering door ons en benadering in verband met onze acquisitiedoeleinden.
 • Betalings- en factuurgegevens – in het geval u een overeenkomst met ons bent aangegaan – zoals voor de financiële afhandeling uw bankgegevens, inschrijfnummer bij de Kamer van Koophandel en BTW-nummers.

Doeleinden persoonsgegevens?
A1-signs gebruikt de verkregen persoons- en bedrijfsgegevens in eerste instantie om de overeenkomsten die zijn gesloten, zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren. De verkregen persoons- en bedrijfsgegevens worden tevens gebruikt voor de interne administratie van A1-signs.

Hierbij kunt u denken aan:

 • Het onderhouden en verbeteren van de contractuele relatie met (potentiële) klanten, het relatienetwerk, leveranciers, externe ZZP’ers waarmee wordt samengewerkt of voor het verbeteren van de diensten en producten van A1-signs.
 • Het informeren van de activiteiten van A1-signs.
 • Het afhandelen van klachten en complimenten.
 • Het doen van aanbiedingen ten behoeve van onze acquisitiedoeleinden.
 • Het toepassen en uitvoeren van alle wettelijke verplichtingen die voortvloeien uit de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Algemene Verordening Persoonsgegevens.

Cookies?
Cookies zijn tekstbestandjes die op uw computer of mobiele apparatuur worden opgeslagen wanneer u een website bezoekt. Op onze website worden mogelijke cookies gebruikt om u een optimale gebruikerservaring te bieden. Zo hoeft u bijvoorbeeld niet steeds dezelfde informatie in te vullen en kunt u eenvoudiger door de website navigeren.

Daarnaast maakt A1-signs mogelijk gebruik van analytische cookies om het gebruik van de website te analyseren en de website te verbeteren. Daarvoor maken bij gebruik van Google analytics. De verkregen informatie, waaronder het IP adres van uw apparaat, wordt door Google opgeslagen in de Verenigde Staten. Voor meer informatie lees het Privacy beleid van Google en het specifieke privacy beleid van Google Analytics.

Social Media?
De social media knoppen op onze website zijn opgenomen om pagina’s te kunnen delen via social medianetwerken, LinkedIn, Facebook en Instagram. Indien u op deze knoppen klikt worden uw persoonsgegevens verwerkt door het betreffende social medianetwerk. Lees de privacyverklaring van LinkedIn, Facebook en Instagram om te zien hoe deze netwerken met uw persoonsgegevens omgaan.

Met wie delen wij u persoons- en bedrijfsgegevens?
A1-signs kan uw persoons- en bedrijfsgegevens delen met de eigen medewerkers en ingehuurde ZZP-ers ten behoeve van de montagewerkzaamheden en verzendingen/afleveringen door eigen medewerkers en derden (transportservice). Ook kan A1-signs uw persoons- en bedrijfsgegevens delen ten behoeve van acquisitiedoeleinden voor de organisatie, uitgevoerd door zowel eigen medewerkers als door extern ingehuurde ZZP’ers en freelancers, die dan in opdracht van A1-signs contact met u opnemen voor het verstrekken van informatie over onze diensten en producten.

A1-signs kan verplicht worden uw persoons- en bedrijfsgegevens te verstrekken wegens een op A1-signs rustende wettelijke verplichting en/of naar aanleiding van dringende verzoeken daartoe van de autoriteiten.

In dit laatste geval heeft A1-signs de nodige organisatorische en contractuele maatregelen genomen om te waarborgen dat de persoonsgegevens worden verwerkt en beschermd in overeenstemming met Europese en Nederlandse wetgeving.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?
A1-signs bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomsten en in ieder geval niet langer dan 10 jaar nadat de overeenkomst is beëindigd, tenzij dit noodzakelijk is ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht, zoals die is verwoord in wet- en regelgeving van bijvoorbeeld de Belastingdienst.

Hoe worden uw persoons- en bedrijfsgegevens beveiligd? 
A1-signs heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om alle data te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. 

Rechten en vragen?
U hebt het recht om A1-signs een verzoek te doen tot inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Wijzigingen
A1-signs kan deze privacy statement altijd wijzigen. De wijzigingen worden op de website gepubliceerd. We raden u aan deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van eventuele wijzigingen.

Vragen, opmerkingen, klachten
Vragen over deze privacy statement of een verzoek tot inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde per e-mail richten aan:
info@a1-signs.nl

Of per post aan:
A1-signs
Lange Amerikaweg 81b
7332 BP  APELDOORN